De MWB en zijn organen

Bijgewerkt: 30/03/2015.

De statutaire organen van de MWB zijn de volgende :

  • Congres (statutair of buitengewoon)
  • Regionaal Comité
  • Uitvoerend Comité
  • Secretariaat
  • Controlecommissie