Het is tijd voor optimisme. Laten we het pessimisme houden voor betere tijden !

‘Ik zie gelijkenissen met het regime van Vichy, van Pétain, van Laval. Zij schopten de Duitse Joden die het naziregime ontvlucht waren, buiten, door hen in 1941-1042 terug te geven aan Hitler. En we weten wat er van dat regime geworden is.’ Het is wat Hervé Hasquin, vrij en eerlijke liberaal, zegt over de ‘collaboratie’ van de Belgische regering met Khartoum; ook zij leverde Soedanese migranten uit aan de dictatuur die ze ontvlucht waren. Het is duidelijk een verwittiging. Kan er nog iets gedaan worden?

Editorial van Nico Cué, 6/10/2017.

Eerst en vooral is applaus op zijn plaats, voor zij die concreet weerwerk boden en onderdak gaven aan de clandestiene passanten van het Maximiliaanpark. Ze beschermden hen tegen de razzia’s van Francken. Deze anonieme burgers zijn de helden van onze tijd.

Laten we nadenken over het gewicht van de woorden van de historicus. Fascisme eet van twee walletjes: het misprijzen en de belangen van de rijken. Albert Camus schrijft in zijn ‘L’homme révolté’: ‘het fascisme, dat is misprijzen (…) elke vorm van misprijzen, als het in de politiek voorkomt, effent de weg voor fascisme.’ In ‘Fascisme et grand capital’ onderstreept Daniel Guérin dat ‘de bourgeoisie naar het fascisme grijpt om zich in te dekken tegen zijn eigen problemen, meer nog dan tegen problemen op straat’. Deze teksten zijn een inspiratiebron bij de analyse van onze tijd.

Misprijzen

We zouden het discours van Francken en zijn beleid van geforceerde repatriëring – waaronder die van de Afghaanse woordvoerder van de vluchtelingen die de kerk van het Begijnhof bezetten – niet beter kunnen typeren.   Hun miskleunen bevuilen de twittosfeer (van de stigmatisering van de actie van een NGO die migranten uit de zee redt tot het organiseren van een neppeiling waarbij migranten gekozen mochten worden volgens hun godsdienst). En nu werkt ditzelfde beleid samen met een regime waarvan de leider voor oorlogsmisdaden en genocide wordt veroordeeld. De regering houdt zich sterk en de MR springt in de bres om het kwaad te bagatelliseren. De andere Europese landen doen het toch ook niet beter? Als andermans schaamteloosheid ons kan vrijspreken, waarom zouden we dan terloops ook niet de doodstraf weer invoeren, of opnieuw censuur voeren, abortus verbieden… Dit is een vals argument: het rechtvaardigt gewoon de toestemming van de liberalen voor een beleid dat drijft op misprijzen. Het bagatelliseert vooral gewetensbezwaren à la ‘Hervé Hasquin’.

DE BEDRIJVEN DRAGEN HUN STEENTJE NIET MEER BIJ
Wie staat deze macht ten dienst? De koning heerst, de regering regeert… Gebeurt dat in het belang van de dragers van de soevereiniteit? In theorie is het volk soeverein. In de praktijk neemt de twijfel toe.

Het ABVV heeft net zijn jaarlijkse sociaaleconomische barometer gepubliceerd. We leren dat de inkomsten van de werknemers tussen 2015 en 2016 zijn gestegen met… 0,3%. Tegelijk zijn die van de bedrijfsleiders van de Bel 20 gestegen met… 13%. Tussen 2014 en 2015 zijn de dividenden die de bedrijven uitkeerden aan hun eigenaars op hun beurt toegenomen met 41%!

Heel de pensioenshervorming die doorgevoerd werd tijdens Michel I stond vervat in het ‘masterplan’ van het VOB van 2004, we schreven het hier al neer. De laatste dagen staat in de pers te lezen dat de begroting van 2018 gebaseerd is op voorspellingen van diezelfde werkgeversorganisatie. En niet op de iets minder ambitieuze vooruitzichten van de Nationale Bank en het Planbureau. Het is illegaal, maar het verdraait de inkomstenvooruitzichten met honderden miljoenen. De regering maakt zich sterk: in plaats van het groeibeleid van de economie aan te passen, geeft ze een ruk aan de thermometer om die af te stemmen op haar beslissingen. Zal deze oplichting ongestraft blijven?

Blijkbaar zouden de inkomsten uit de vennootschapsbelasting overigens nauwelijks genoeg zijn om de fiscale en parafiscale geschenken die de regering uitdeelt aan de bedrijven, te betalen. In absolute waarden dragen ze dus niet meer bij tot de financiering van de collectieve noden (infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs…). Wat het VBO niet verhindert om een duidelijke mening te hebben over de manier waarop de staat zijn middelen, die van anderen komen, besteedt. Van ons, in dit geval. Via de MR en de N-VA dicteert het VBO het beleid dat enkel en alleen wij financieren.

Soms zegt een anekdote meer dan een lang betoog. We vernemen dat de vroegere voorzitter van de ‘werkgevers’vakbond, kersvers barones, de nieuwe huurder is van het kasteel van Stuyvenberg, voormalige residentie van Fabiola en Elisabeth. Laten we even uw geheugen opfrissen. Mevrouw Sioen was voorzitter van de ‘groep van tien’ op het moment van de loonstop. Het heeft mevrouw zelf geen windeieren gelegd. 

 
De democratische illusie is zo sterk dat haar pluimstrijkers hun keel schor schreeuwen dat tegenstanders, militanten of stakers diezelfde democratie ‘gijzelen’. Deze idiote beweringen kunnen niet opboksen tegen het gezond verstand. Reden voor groot optimisme. Laten we het pessimisme dus houden voor betere tijden!

Nico Cué
Secretaris-generaal