Bacquelaine, de MR en hun valstrikken

De propagandamolen draait op volle toeren. De regering neemt de werknemers in het ootje. Maar er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Aan de goedgelovige of hielenlikkende – het is maar hoe je het bekijkt – pers herhaalt de MR dat het allemaal voor ons bestwil is. En zijn minister van pensioenen rijgt de sociale mislukkingen aan elkaar, met de goedaardigheid van een pastoor die seriemoordenaars voor heiligen aanziet.

Editorial van Nico Cué, 14/12/2017.

Aangezien het kapitaal bij ons niet meedoet aan de financiering van de collectieve noden. Omdat de bedrijven met de ene hand een vennootschapsbelasting betalen en tegelijk in de andere een equivalent bedrag toegestopt krijgen in de vorm van loonsubsidies, fiscale kortingen of sociale zekerheid. Omdat de N-VA die de MR aan boord heeft gehesen als Franstalig alibi, weigert de strijd aan te binden met fiscale fraude of belastingontduiking.

Aangezien de lonen bevroren zijn of een flinke knauw hebben gekregen door de indexsprong…  Wel, dan is snoeien in de uitgaven het enige dat nog resteert: met de hakbijl door de openbare diensten gaan die vooral de zwaksten in onze maatschappij broodnodig hebben, dan de pijl richten op de consumenten (via de verhoging van de btw op elektriciteit, bijvoorbeeld) of uitkeringsgerechtigden wiens werkloosheidsuitkering onverbiddelijk wordt afgenomen. Die uitgeblust zijn door de wedertewerkstelling van zieken, die het mes op de keel krijgen door de verminderde uitgaven in de gezondheidszorg of doordat hun pensioenrechten worden afgenomen. En dit alles zogenaamd om welk systeem te redden? Zou de batman van de onbetaalbare pensioenen een te strakke blauwe T-shirt dragen en Luiks accent hebben?  

Dankuwel wie? Danku MR… danku ‘alibi’. Danku mijnheer Michel. Dankuwel mijnheer Bacquelaine!

Werknemers hebben de sociale zekerheid beetje bij beetje opgebouwd om werknemers die niet konden werken door ongevallen op hun pad of door hun gezegende leeftijd, een menswaardig leeftijd te gunnen. Alleen in barbaarse samenlevingen is waardigheid onbetaalbaar. Beoogt het liberale systeem iets anders dan ons deze waardigheid af te nemen? Er is geen veiliger economisch model dan het herverdelingsmodel voor de sociale zekerheid! Het overschaduwt privébelangen van privéverzekeringen. Zodoende…  
De media spelen de liberalen in de kaart en verpakken bedrieglijke reclame als geloofwaardige informatie. En zo slaan zij ongestraft alles kort en klein. Daarom hebben de drie vakbonden van het land beslist de straat op te trekken. Zodat iedereen weer weet dat het de moeite loont om de pensioenen te verdedigen.

Uitholling
Bacquelaine stelt zijn hervorming voor. Hij begint met een beeld van Jane Fonda. ‘Kijk eens hoe goed deze vrouw er op haar tachtigste nog uitziet! Ziet u waarom het normaal is om de pensioenleeftijd op te trekken? Eén ding is zeker. Miljardair Fonda heeft geen zwaar of lastig werk verricht zoals arbeiders met onderbroken shift, verpleegsters, bouwvakkers of leerkrachten, bijvoorbeeld.

Bij ons leeft een welgestelde man 18 jaar langer in goede gezondheid dan een arme. Een rijke vrouw 25… Als we weten dat de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid in België 64 jaar bedraagt, is het overduidelijk dat ons een leugen wordt voorgehouden. Werken tot 67 jaar en straks wellicht tot 70, is plots veel minder sexy dan een tachtigjarige Jane Fonda…
Als wettelijke pensioenen minder waard zijn, worden privéverzekeringen en kapitalisatiesystemen daar beter van. Maar zelfs op dat vlak kan de regering het niet laten om valkuilen te graven voor de minder fortuinlijken. Er ontstond oproer in de pers toen bleek dat er een dubbel plafond bestond voor pensioensparen (de ‘derde pijler’ die enkel standhoudt door fiscale kortingen die diezelfde pijler aanmoedigen). Zij die het minst ‘sparen’ zullen de geschenken betalen van zij die ‘meer kunnen beleggen’. Mooi, toch?

Maar dat is niet minder laf dan via de belastingen (door de belastingschijven niet te laten evolueren) de verbeteringen van de pensioenen die afgedwongen werden in de onderhandelingen over het welzijn, teniet te doen. Niet minder schandalig dan de verhoging van de btw op de elektriciteit die gepensioneerden cash betalen en die de taxshift moet compenseren… Niet minder walgelijk dan het mechanisme voor afkoop van studiejaren, waarvoor de harmonisering van het systeem niet gebeurd is op basis van de praktijk in de overheidsdiensten, maar naar beneden toe. Om zinvol te zijn, moet de investering afgeschreven worden op 16-17 jaar… Niet minder weerzinwekkend dan de hervorming van de pensioenberekening voor werknemers die een conventioneel brugpensioen hebben aanvaard (CAO17) of die hun baan verloren zijn en datzelfde jaar geen nieuwe job gevonden hebben. Zij worden tweemaal gestraft. Ze verliezen hun loon bij hun ontslag en zien hun pensioen dalen in waarde…

Bacquelaine is tot slot van plan om de berekeningsmethode van de wettelijke pensioenen te veranderen. Hij wil namelijk ‘puntensystemen’ invoeren waarmee de uitkeringen van gepensioneerden bevroren worden, om er een budgettaire aanpassingsvariabele van te maken. Een truck om stilletjes besparingen door te voeren in de berekening van het pensioen zelf.

Danku wie?
Het is tegen deze zwendel en om deze valstrikken aan de kaak te stellen dat wij op 19 december zullen betogen.

Nico Cué
Secretaris-generaal