De Metaalarbeiders van Brabant leggen de eerste steen van de 'Pôle M.I.T' in Brussel

Nieuws van 04/01/2017.

Nieuwsbericht van 22/12/2016.

Met veel toeters en bellen legde Manu Castro, Voorzitter van de Metaalarbeiders MWB-ABVV van Brabant en Voorzitter van 'Pôle MIT', gisteren de eerste steen van het gebouw dat binnen 18 maanden het gloednieuwe opleidingscentrum gewijd aan de industrieberoepen van de toekomst, zal huisvesten. 

Na de sleutelfiguren en te bedanken die het – dankzij hun energie al vele jaren – mogelijk hebben gemaakt een dergelijk project te lanceren en vooraleer het woord te geven aan respectievelijk Ministers Didier Reynders, Didier Gosuin en Rudy Vervoort, legde Manu Castro sterk de nadruk op hoe belangrijk voor hem het respect voor het sociaal overleg en de ontwikkeling van Publiek-Privaat partnerschap is – enige sleutels tot het succes van deze technologische parel en “Primeur” in Brussel.  

« Onze leidraad » - bracht hij in herinnering – « moet zijn, onze jongeren hoop en zekerheid te geven om een kwaliteitsvolle baan te vinden, een gezin te stichten, en een beetje te kunnen genieten van dit leven ».

Hieronder vindt u de tekst van de openingstoespraak van Manu Castro. 
 

De eerste steen is gelegd : 'Pôle M.I.T.' – Brussel, 21 december 2016
Tussenkomst van Manuel Castro
Voorzitter MWB-ABVV-Brabant
Voorzitter 'Pôle M.I.T.'

"Laat ik eerst diegenen bedanken die er vandaag niet zijn, maar die actief voor dit project geijverd hebben: Charles PICQUE, voormalige Minister-President, Laurette ONCKELINX, die verantwoordelijk was voor Beliris, Rachid MADRANE, die minister bevoegd voor beroepsopleiding was. Vanaf het begin hebben zij mij hun vertrouwen gegeven en alles in het werk gesteld om dit project te doen slagen!

Ik bedank tevens Paul SOETE, voormalig directeur van AGORIA, en natuurlijk ook onze vriend Maurice SEMAIR, voormalig directeur van Technifutur.

Ik bedank de personen hier aanwezig :
- Rudy VERVOORT Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Didier GOSUIN, Minister van Werkgelegenheid en Opleiding
- En natuurlijk Vice-eersteminister Didier REYNDERS, momenteel belast met BELIRIS.
Ik bedank hen om dit project voortgezet te hebben.

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de goede verstandhouding tussen BRUXELLES FORMATION, vertegenwoordigd door OLIVIA P’TITO; ACTIRIS vertegenwoordigd door Gregor CHAPELLE, de VDAB vertegenwoordigd door Geert PAUWELS, die hun krachten gebundeld hebben.

Mijn dank gaat ook naar AGORIA en het ACV, voor de hulp en het vertrouwen dat ze me geschonken hebben.

Ik zou ook Gisèle LAMBORAY, directrice van 'Pôle MIT' en bezieler van dit project, willen bedanken.

Ik dank ook het personeel van het centrum 'Pôle MIT'. Het is dankzij hun skills en hun toewijding dat de huidige pôle op heel positieve wijze bekend is geworden.

We mogen ook CityDev niet vergeten, die hier vertegenwoordigd is door algemeen bestuurder Benjamin Cadranel.

Bedankt allemaal !

We hebben samen aangetoond dat we in staat zijn om grootse dingen te verwezenlijken als er sociaal overleg en een publiek-privaat partnerschap is.

Het lijkt me nuttig kort even te geschiedenis te schetsen. Meer dan 22 jaar geleden, in een zaaltje in de Sint-Denijsstraat, leidden wij werkzoekenden op tot lassers. Na de uitbouw van het TGV-net, konden wij werkzoekenden vormen in het domein van de bovenleidingen.
Aangezien het centrum een forse ontwikkeling kende, zijn we daarna verhuisd naar Vorst. We hebben ons opleidingsaanbod kunnen uitbreiden: fabrieksoperator, plaatwerker, koeltechnicus, HVAC, onderhoudsagent.

Daarna hebben we dankzij overeenkomsten met de sector van de elektriciens andere opleidingsmodules uitgewerkt. Dit alles in nauwe samenwerking met Bruxelles Formation, de VDAB en ACTIRIS.

Nadien werden de competentiecentra opgericht, waardoor de subsidies voor het centrum sterk verhoogd werden, ook dankzij de technische en financiële inbreng van verschillende bedrijven zoals KONE, SCHINDLER, OTIS, THYSSEN, SABCA, AUDI,… De lijst is te lang om alle bedrijven op te sommen.

Hierdoor kon meer dan 70% van onze stagiairs aan de slag in de bedrijven!

Dat heeft ons in staat gesteld het vlaggenschip van dit centrum uit te bouwen, de opleiding tot liftbouwer.

We hebben ook de samenwerking met de scholen uitgebouwd, met voor de kinderen, «woensdagnamiddagen van de techniek».

Wat was onze rode draad sinds het begin ?

Als we de situatie in het Brussels gewest bekijken, en we het grote, zelfs zeer grote aantal werkloze jongeren zien, kunnen we natuurlijk gaan klagen, maar ons leidmotief is altijd geweest te handelen en deze jongeren een hoop op toekomst te geven, hoop op een baan, hoop om een gezin te stichten, hoop om wat van dit leven te genieten.

Dat geeft ons elke dag weer adrenaline. Voor het eerst sinds het begin van de mensheid zal de erfenis die wij onze kinderen en kleinkinderen nalaten slechter zijn dan de onze. Maar wat brengt jammeren en klagen op? We moeten iets doen, allemaal samen, met respect, ik herhaal nog eens, voor het sociaal overleg en voor de ontwikkeling van publiek-privaat partnerschap, dat een sleutel tot het succes is.

En staat het succes voor u, vandaag? Dit nieuw centrum dat vandaag nog meer opleidingszoekenden kan onthalen.

Dit centrum zal, daar ben ik zeker van, een van de vlaggenschippen zijn op het vlak van opleiding in het Brussels gewest.

Ik wens u veel succes verder en ik nodig u nu uit bij het leggen van de eerste steen van ons competentiecentrum.

Bedankt allemaal !"

M. Castro

 

Afbeeldingen