Europa moet zijn huiswerk herzien op het vlak van onthaal en samenwerking ten overstaan van de fragiele staten

Nieuws van 04/05/2015.

Het uitgebreide gewestelijk comité van de Metaalbewerkers van Wallonië en Brussel van het ABVV dat samenkwam in Namen op vrijdag 24 april 2015 in het kader van het actieplan van het ABVV heeft vastberaden gekozen voor een algemene 24-urenstaking. Bovendien heeft het comité ook resoluut aangegeven dat een duidelijke en gestructureerde agenda een absolute noodzaak is voor de toekomstige acties.

Deze algemene staking lijkt voor hen de rechtmatige en onontbeerlijke manier om de onophoudelijke aanvallen aan te klagen en te beletten die deze rechtse regering op alle werkneemsters en werknemers van dit land richt. 

De talrijke keren dat de vertegenwoordigers van de metaalbewerkers het woord hebben genomen, hebben ze onder meer de onaanvaardbare houding van Europa resoluut afgekeurd met betrekking tot de duizenden ontredderde vrouwen, mannen en kinderen die dagelijks aan de armoede en de dictatuur proberen te ontsnappen, alsook het niet willen erkennen van hun basisrechten.

De tragische schipbreuk in de Middellandse Zee van enkele dagen geleden, ondragelijk dit ook zij, is slechts één van de vele voorbeelden. Voor de metaalbewerkers van Wallonië en Brussel zijn de enkele vertoningen van Europa volkomen ontoereikend! 
Het is hoogdringend dat ditzelfde Europa zijn volledig opvangbeleid grondig herziet en hervormd, alsook zijn beleid inzake economische en sociale samenwerking met de fragiele landen.

Dit houdt eveneens in dat deze onaanvaardbare rode draad moet ophouden die door het buitenlands beleid van de dominerende landen gevolgd wordt en die hoofdzakelijk gebaseerd is op oorlogen en de concurrentie ten opzichte van de zwakkeren om het egoïsme van enkele rijken te bevredigen. 
Op het moment dat de inkomsten uit kapitaal het nu ruim hebben gewonnen op de inkomsten uit werk, zijn we nu goed en wel in het midden van het debat beland over de verhouding kapitaal-werk die dringend in evenwicht moet worden gebracht.

Opgeven of zwijgen? NOOIT!

 

Perscontact : Jean-Michel Hutsebaut : +32 475 46 50 61