Derde Statutair Congres van de Metaalbewerkers uit Wallonië en Brussel : de rode draad

Nieuws van 09/09/2014.

Meer dan 300 militanten van de metaalarbeiders ABVV Wallonië-Brussel tekenden op 4 en 5 september present in Brussel voor het 3e Statutair Congres van onze organisatie, onder het voorzitterschap van Manu Castro, voorzitter van de provinciale afdeling Brabant.

Secretaris-generaal Nico Cué en adjunct-secretaris-generaal Angelo Basile werden unaniem herverkozen. Er werd tevens een tweede adjunct-secretaris-generaal van de afdeling Brussel, Lahouari Najar, verkozen. Deze benoeming gaf aanleiding tot een aanpassing van de statuten, die net als alle andere wijzigingen (met name wat betreft de syndicale onafhankelijkheid) goedgekeurd werd door het Congres. De MWB heeft voortaan nieuwe statuten.

Tal van internationale gasten hebben onze werkzaamheden versterkt met hun aanwezigheid. Het woord werd onder meer gegeven aan Jean-François Tamellini, secretaris van het federaal ABVV, en aan Marc Goblet, wiens kandidatuur de MWB ondersteunt voor de functie van secretaris-generaal van het ABVV. In hun tussenkomsten legden ze de nadruk op de strijd die ons te wachten staat de komende maanden en jaren, in een context van steeds meer besparingen. Deze strijd komt trouwens ruim aan bod in de beleidslijnen bepaald door het Congres voor de komende vier jaar.

De internationale genodigden (onder meer de leden van de Annecy groep) namen samen met de congressisten deel aan de werkzaamheden van de werkgroep over het Trans-Atlantisch Vrijhandelsverdrag, waarin aan de MWB bevestigd werd hoe rampzalig dit verdrag is voor de arbeidswereld.

Los van de gebruikelijke statutaire verplichtingen, zoals de goedkeuring van het moreel verslag waarin de activiteit van de voorbije vier jaar werd beschreven en het financiële verslag van de controlecommissie, stemde het Congres ook 3 actualiteitsmoties : Eén om Palestina te steunen, een tweede over energie (en in het bijzonder over de risico's op black-out voor ons land) en een derde om onze solidariteit met de werknemers van Doosan te betuigen, de zoveelste slachtoffers van een meedogenloos kapitalisme dat niets of niemand ontziet.

Afbeeldingen