IndustriALL verenigt werknemers van liftbedrijven en roltrappen om op wereldniveau op te treden

Nieuws van 18/11/2014.

Wenen, Oostenrijk

Tijdens een vergadering georganiseerd door IndustriALL Global Union hebben de werknemers en werkneemsters van liftbedrijven en roltrappen van de “Vier groten” elkaar in Wenen ontmoet op 11 en 12 november. Ze keurden daar de "verklaring van Wenen", over een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sector, goed. Zesendertig vakbondsvertegenwoordigers van 13 landen hebben elkaar ontmoet om hun netwerkactiviteiten te versterken.

Elk van de «Vier groten» was erbij.  Otis, Kone, Schindler en ThyssenKrupp. De werknemersvertegenwoordigers, leden van de Europese ondernemingsraden en van de vakbonden hebben samen de situatie in de industrie bestudeerd, evenals de behoeften op het vlak van veiligheid, gezondheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de sector. Aan het einde van de vergadering hebben de deelnemers unaniem de "Verklaring van Wenen" goedgekeurd.

In de verklaring vragen de werknemers en werkneemsters van lift- en roltrapbedrijven:
• Maatregelen om de stijgende werkdruk en de toename van werkgebonden stress het hoofd te bieden
• Een reële vermindering of toch ten minste een reglementering van onderaanneming en een gemeenschappelijke actie tegen precaire arbeidsomstandigheden, die beantwoordt aan het volgende principe: gelijke voorwaarden voor gelijk werk
• Halt aan de controle/de GPS-lokalisatie van de werknemers
• Gemeenschappelijke initiatieven met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, ter garantie van een veilig en gezond arbeidsmilieu voor de werknemers uit de industrie.
• Bindende regels en normen om onderaanneming en onderhoud van de liften en roltrappen (met betrekking tot het toepassingsgebied, de inhoud en de frequentie) te reglementeren.

Maar zoals de voorzitter van de sector, Rainer Wimmer, die tevens voorzitter is van de Oostenrijkse deelorganisatie van IndustriALL, ProGe, heeft aangegeven:
“Wij willen niet alleen jammeren. Wij zijn ook bereid tot een sociale dialoog met de werkgevers om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en leefbare industriële arbeidsplaatsen te hebben in de sector. Wij spannen ons in om fatsoenlijk werk te bekomen voor de mensen tewerkgesteld binnen bedrijven van liften en roltrappen, of het nu gaat om permanente aanwerving of onderaanneming. Ik ben er trots op dat de groep de verklaring van Wenen heeft goedgekeurd, die ook antwoorden biedt op de noden in onze sector.

Naast de discussies hebben de afgevaardigden ook de tijd genomen om een boodschap van solidariteit te versturen naar de werknemers en werkneemsters van OTIS te Victoria, Australië, die het slachtoffer zijn van een wekenlange lock-out.
De deelnemers hebben de mogelijke gevolgen bestudeerd van het TTIP, het (vrijhandels)akkoord onderhandeld achter gesloten deuren tussen de EU en de Verenigde Staten.  De voornaamste redenen tot bezorgdheid zijn de volgende :
• Nood aan transparantie in de discussies en het onderhandelingsproces
• Volledige conformiteit met de basisovereenkomsten van de IAO (met name wat betreft gezondheid en veiligheid op het werk)
• Vrijhandel moet worden voorafgegaan door sociale zekerheid
• Het TTIP mag geen achteruitgang van de nationale arbeidswetgeving met zich meebrengen
• Men moet rekening houden met de mening van de werknemersorganisaties vóór het einde van de onderhandelingen

Rekening houdend met de discussies en de verbintenissen aangegaan tijdens deze netwerkvergadering, verklaarde Matthias Hartwich, directeur belast met de sector bij IndustriAll:
«  Ik ben blij vast te stellen dat onze groep verder gegaan is dan een loutere intentieverklaring, en zich heeft verbonden tot een versterking van de syndicale netwerken van de onderneming. De deelnemers hebben tevens besloten samen te werken met de bestaande Europese ondernemingsraden. Met het aanduiden van contactpersonen hebben we een nieuwe stap in de goede richting gezet om de netwerken operationeel te maken. Bovendien zijn wij een uitwisseling begonnen rond de syndicalisering en de komende successen. Er ligt een lange kronkelige weg voor ons, maar we zijn nu op de goede weg. »

 

Afbeeldingen