Ontwerpakkoord 2017-2018 voor de metaalrecuperatie

Nieuws van 19/05/2017.

1. KOOPKRACHT

- Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % vanaf 1 mei 2017.
- Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % vanaf 1 mei 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 31 juli 2017.

2. FBZ

- Indexering van de aanvullende vergoedingen voor zieken met 1,54 % vanaf 1 juli 2017.
- Verhoging aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2017 tot € 6,10 per werkloosheidsuitkering.
- Vanaf 1 juli 2017 eveneens recht op aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid in geval van brand in de onderneming.

3. SWT

- Maximale verlengingen van SWT tot 31 december 2018.

4. TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN

- Sectoraal recht op halftijds/voltijds tijdkrediet met motief tot 51 maanden, uitgezonderd motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar (36 maanden) en motief opleiding (12 maanden).
- Maximale verlengingen van landingsbanen tot 31 december 2018.

5. VORMING EN OPLEIDING

- Vanaf 1 juli 2017 geldt voor:
• Bedrijven met minder dan 40 werknemers: een collectief recht op vorming van 1 dag per arbeider per 2 jaar.
• Bedrijven met 40 of meer werknemers: een collectief recht op vorming van 2 dagen per arbeider per 2 jaar.

6. FIETSVERGOEDING

- Vanaf 1 juli 2017 verhoging van de fietsvergoeding van € 0,21 tot € 0,23 per afgelegde km.