Persbericht: We wisten het. Het zou moeilijk worden. Wel, het is eigenlijk nog erger!

Nieuws van 21/10/2014.

Nieuwsbericht van 10/10/2014

Op 16 juni jongstleden dachten we duidelijk geweest te zijn, door de regeringsonderhandelaars in gemeenschappelijk front (ABVV, ACV en ACLVB) 4 hoofdprioriteiten voor het toekomstig federaal beleid aan te geven.
•  Behoud en versterking van de koopkracht ;
•  Vrijwaren van een sterke federale sociale zekerheid ;
•  Investering in de relance en in duurzame banen ;
•  Een nieuw evenwicht en rechtvaardigheid op sociaal vlak.

We werden duidelijk niet ernstig genomen toen we deze punten hebben voorgesteld als zijnde werkelijke garanties om ons systeem van sociaal overleg “à la belge” te vrijwaren, zo noodzakelijk voor de sociale vrede !

Voor zover het akkoord op heden bekend is, is niet enkel de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar, maar ook de voorwaarden voor toegang tot brugpensioen worden strenger! De BTW en de accijnzen worden verhoogd, er komt een nieuwe indexsprong, de werklozen zijn het doelwit, in de terugbetaling van de gezondheidszorg wordt de schaar gezet, en kers op de taart: de werkgeversbijdragen worden verminderd!

Maar hoe durft de MR te spreken over een toekomstige regering die de “gezinnen te hulp gaat komen”? En hoe durft Agoria deze uitspraak te hernemen via een persbericht  met als grote boodschap “ wij zijn allen gelukkig met de structurele maatregelen aangekondigd door de regering en roepen alle sociale partners op om samen te werken voor het herstel van onze economie”?

Maar wat verstaat u onder “ALLEN SAMEN”, rijke heren?

Hoe vat u het sociaal overleg op in dit misleidend spelletje, waarin het nog maar eens de werknemers zijn die zich laten pluimen?

Hoe gehecht bent u aan de sociale vrede, dat u ons dergelijke steken durft toebrengen in een context waarin alles al jaren op ons wordt afgeschoven?

Een slecht begin voor professionele onderhandelingen in zo’n context ! Een zeer slecht begin voor sectorale onderhandelingen.

Onze achterban moet geraadpleegd worden, jullie vermoeden het al ! Wij zullen naar jullie terugkoppelen voor de synthese, en dat zal de komende maanden hoogstwaarschijnlijk regelmatig  (en te voet) gebeuren…

En samen sterk, uiteraard!