Persbericht van de Metallos van Brabant

Nieuws van 22/04/2015.

De Federatie der Metaalbewerkers van Brabant heeft haar instanties bijeengeroepen op dinsdag 21 april. Na deze vergaderingen, is het unaniem genomen standpunt een algemene staking van minimum 24 uur.

De metallos van de Federatie der Metaalbewerkers van Brabant hebben beslist hun sterke tegenstand te tonen tegenover de maatregelen die genomen zijn door deze regenring van rechts… en die door het patronaat gesteund worden. Deze maatregelen zijn antisociaal !

Indexsprong, beschikbaarheid van de SWT (vroegere bruggepensioneerden), uitsluiting van de jongeren op de werkloosheid, beschikbaarheid van de werknemers die arbeidsongeschikt zijn, versterking van de maatregelen betreffende de loopbaan einden, verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, vertreden onderhandelingsvrijheden, aanvallen tegen de openbare diensten… Deze regering heeft besloten het sociaal overleg te negeren !

De Federatie der Metaalbewerkers van Brabant zegt NEEN aan al deze onaanvaardbare maatregelen !

Ze zal deze positie sterk verdedigen bij de instanties van het Federaal ABVV, voor de uitspraak van een ALGEMENE STAKING VAN MINIMUM 24UUR. 

Verdere inlichtingen ?
Manuel CASTRO,  Voorzitter van de Federatie van Brabant :  GSM 0475/840339