Ook in de koetswerkbedrijven een ontwerpakkoord na de derde ronde !

Nieuws van 24/05/2017.

Voornaamste punten :


1. KOOPKRACHT

 

• Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017.

• Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017.

 

 

2. FBZ

 

• Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 1 januari 2018.

• Toekenning aanvullende vergoeding voor landingsbanen.

 

 

3. EINDEJAARSPREMIE

 

• Recht op pro rata eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek vanaf 3 jaar anciënniteit in de onderneming (5 jaar in het verleden).

 

 

4. SWT

• Maximale verlengingen van SWT tot 31 december 2018.

 

 

5. TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN

 

• Uitbreiding recht op halftijds tijdkrediet met motief tot 51 maanden mits sluiten van een cao binnen

de onderneming tegen uiterlijk 30 juni 2019.

• Maximale verlenging van landingsbanen tot 31 december 2018.

 

 

6. ARBEIDSORGANISATIE

• Verhoging aantal vrijwillige overuren van 100 tot maximum 130 u. per kalenderjaar tot 30 juni 2019 mits ondernemings-cao.

 

 

7. WERKBAAR WERK

 

• We maken werk van een sectoraal model omtrent werkbaar werk.