Het woord aan de afgevaardigden van SABCA (Brussel)

Het woord aan de afgevaardigden van SABCA (Brussel)

De digitalisering van de economie is een belangrijk gegeven in de arbeidswereld. Maar wat zullen de gevolgen zijn voor de werknemers in de komende 5 tot 10 jaar? Wij hebben besloten werknemers te ontmoeten die actief zijn in een sector waarin deze technologische ontwikkeling reeds verschillende jaren aan de gang is : SABCA, actief in de lucht-en ruimtevaartsector.

21/04/2017

De digitalisering van de economie wekt talloze - gerechtvaardigde - bezorgdheden op in de arbeidswereld. De evolutie van nieuwe technologieën en informatica heeft dit fenomeen de voorbije tien jaar doen versnellen. Het is daarom dat bij het ABVV een werkgroep “Digitalisering” in het leven is geroepen om te werken aan deze problematiek. Dit is een grote uitdaging die de arbeidswereld de komende jaren drastisch zal veranderen. In deze context hebben wij besloten werknemers te ontmoeten die mogelijk kunnen worden geconfronteerd met deze technologische veranderingen.

Oorspronkelijk gevestigd in Haren, is de Brusselse locatie van SABCA, de Société Anonyme Belge de Construction Aéronautiques, met eveneens vestigingen in Gosselies (Henegouwen) en Lummen (Limburg), één van de voornaamste luchtvaartmaatschappijen in België. Ze werd gecreëerd in 1920 en is één van de vlaggenschepen van de luchtvaart. De Brusselse vestiging stelt 680 mensen te werk, waarvan 237 arbeiders verdeeld over de verschillende diensten van de productiecyclus: Ontvangst, Dispatch, Schilderen, A350, A400M, A380, Ariane 5, Labo hydraulica, Labo elektronica, Behandeling hydraulica, Verzending…

Voor de luchtvaartmarkt produceert de onderneming voornamelijk onderdelen voor Airbus. De gebruikte toestellen zijn hoogtechnologisch en beantwoorden aan de noden van de te leveren producten.

De onderneming is eveneens actief in de ruimtevaart, met de productie van lanceerplatformen voor Ariane (A tot 5). De productie van Ariane 5 is reeds voorzien voor 2021.

De onderneming is gespecialiseerd in de opbouwstukken voor boosters. De werknemers die wij bezocht hebben in de ateliers hebben ons met fierheid de verschillende geproduceerde stukken getoond.

De ontmoeting met de afvaardiging vindt plaats in het vakbondslokaal, waar we ontvangen worden door Jos, de woordvoerder, Dirk en Philippe. Er is steeds iemand in het lokaal aanwezig om de verschillende vragen van de werknemers te beantwoorden. Het is belangrijk om dagelijks het contact met de werknemers te onderhouden.

Vergezeld door de afvaardiging bezoeken wij de verschillende werkplaatsen. Het vakbondsteam maakt van de gelegenheid gebruik om haar gewoonlijke ronde te maken, te kijken of alles goed verloopt in de ateliers. De ontmoete werknemers geven ons een gedetailleerde uitleg over het type machines waarmee ze werken. Bepaalde machines zijn indrukwekkend en worden bestuurd door operatoren. De machines die te verouderd zijn voor de productie, zijn geleidelijk aan vervangen om aan de vereisten van de bestellingen te voldoen. De meest recente machines zijn ongeveer twee jaar oud. De investeringen zijn berekend in functie van de door de klant verwachte productie.

Jos werkt al 40 jaar in het bedrijf. Het aantal werknemers is fors gedaald, voornamelijk ten gevolge van de mechanisering van het productieproces, maar sinds een tiental jaar brengt de opmars van, efficiëntere, machines niet zozeer een verlies van banen met zich mee, maar wel een aanzienlijke verhoging van het rendement. De opdrachtgevers oefenen een constante druk uit op de productie. Vandaar de noodzaak om waakzaam te zijn met betrekking tot de veiligheid van de werknemers.

Op economisch gebied nu. De onderneming heeft verscheidene troeven, de toekomst ziet er rooskleurig uit met de perspectieven van bestellingen en de mogelijkheden waarover de site beschikt. Het nieuwe bestuur wenst de site te moderniseren.

In het geval van SABCA in Haren is de digitalisering van het productieproces progressief en gradueel verlopen, gestuurd door de productievereisten in een zeer specifiek domein op technologisch gebied. We merken strengere eisen op wat betreft de vereiste competenties om bepaalde posten in het productieproces te bekleden. Gelet op deze technologische transitie, blijft de ABVV-delegatie van de Métallos waakzaam en oplettend in het belang van alle werknemers!

De afvaardiging MWB-ABVV SABCA