Sectoren

Bijgewerkt: 20/12/2016.

De Metaalbewerkers Wallonië-Brussel (MWB), beroepscentrale van het ABVV, groeperen de werknemers uit de metaalindustrie en verdedigen hun belangen.

Iedere sector is georganiseerd in een paritair comité (PC) met een nummer en een codenummer van de RSZ.

 

Nr CP

RSZ-code

IJzer-en staalnijverheid 104 56
Non-ferrometalen 105 00
Metaal-, machine- en elektrische bouw 111 -
  • Metaalverwerking
  • Ambachtelijke ondernemingen
  • Monteerders van bruggen en gebinten

111.1

111.2

111.3

00

-

-

Garages 112 64
Recupératie 142 -
  • Metalen
  • Allerlei producten

142.1

142.4

79

-

Aanverwante sectoren 149 -
  • Elektriciens
  • Koetswerkondernemingen
  • Edele metalen
  • Metaalhandel

149.1

149.2

149.3

149.4

67/467

65

78

77

Uitzendkrachten

Aanvullend PC Arbeiders

322

100

78.20

-

Handelsluchtvaart

Technisch onderhoud, bijstand en opleiding

Luchtvaartmaatschappijen

Luchthavenbeheer

315

315.1

315.2

315.3

-

52.249

51.100

52.230