PARITAIR COMITE 100

Bijgewerkt: 29/11/2017.

Vrouwelijke en mannelijke werknemers die niet in een duidelijk omschreven sector passen, worden ondergebracht in PC 100, het Paritair Hulpcomité voor arbeiders. In totaal vallen 8414 ondernemingen onder het Paritair Hulpcomité arbeiders. Samen vertegenwoordigen ze 24092 werknemers die deel uitmaken van het PC 100.

Het PC 100 die de meest diverse activiteiten en sectoren vertegenwoordigt, heeft dus een bijzondere configuratie. Zonder in de details te treden, zijn alle beroepscentrales vertegenwoordigd in het PC onder verschillende mandaten (effectieve en plaatsvervangende leden, technici). Het mandaat van effectief ABVV-lid wordt uitgeoefend door de Algemene Centrale, die de rol van coördinator vervult, en de MWB heeft een plaatsvervangend mandaat. De vergaderingen van het PC worden voorbereid binnen een interprofessionele coördinatie ABVV waarin alle Beroepscentrales van het ABVV vertegenwoordigd zijn.

Het akkoord 2011-2012, tweede sectorakkoord sinds de oprichting van het PC 100 en gesloten in het najaar 2011, betekent een stap voorwaarts voor de werknemers uit de sector. De grote punten uit het akkoord 2011 zijn de volgende:

• loonsverhoging met 4% boven het barema van 1 januari 2012 voor de ondernemingen zonder eigen index-systeem ;

• uitbreiding van het sectoraal barema door de toevoeging van een categorie 5 (22 jaar en 36 maanden anciënniteit) op 1 januari 2012 ;

• sectorale minimumbarema’s aangepast aan de index van 2% ;

• verlenging van het stelsel van brugpensioen vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtwerk tot eind 2012 ; 

• verhoging van het aantal niet-recupereerbare overuren tot 130 ;

• oprichting van een opleidingsfonds

Op 17 december 2013 werd een sectorakkoord voor de jaren 2013-2014 gesloten, klik hieronder voor de inhoud :

http://www.accg.be/BEDU/Publicaties_sectoraal/Minibrochures20132014/Aanvullend/index.html 

Dit akkoord voorziet onder meer in:

• een substantiële loonsverhoging specifiek voor de arbeiders in ondernemingen die geen stelsel voor loonsindexering toepassen en met een uurloon dat hoger ligt dan het minimum uurloon in de sector;
• de oprichting van een paritaire werkgroep in het voorjaar van 2014 met als taak een cao voor te bereiden voor een geldig statuut van vakbondsafvaardiging;
• de invoering van systemen van tijdskrediet;
• de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna afgekort tot SWT) vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtwerk tot eind 2014 en invoering van een SWT « zware beroepen » vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan ;
• de verhoging van het aantal niet-recupereerbare overuren tot 143.

Parallel aan het voorgaande en overeenkomstig onze resoluties van 2006, blijft de MWB ijveren voor de transfer naar het PC dat werkelijk bevoegd is voor de ondernemingen die op basis van hun hoofdactiviteit bij een ander PC kunnen aansluiten. Veel werkgevers hebben het inderdaad zo “geregeld” dat ze een hoofdactiviteit aangeven waardoor ze binnen het bevoegdheidsdomein vallen van het PC100 en zo minder gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen toepassen voor de werknemers in hun bedrijf!

Het opleidingsfonds van het PC 100 biedt verschillende opleidingen aan. Ziehier de brochure :

http://www.accg.be/BEDU/Publicaties_sectoraal/vormingPC100/index.html