Travail intérimaire

Actualités

Mis à jour: 27/01/2011.

Intervention du Fonds en cas de maladie

Le fonds social  pour les travailleurs intérimaires intervient lorsque des intérimaires sont en maladie de longue durée.

Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, il faut avoir travaillé comme intérimaire pendant deux mois au moins.

Pour obtenir les indemnités en cas de maladie, il y a lieu d'introduire les documents suivants :

  • le formulaire d’intervention dûment complété par l’intérimaire;
  • une copie du contrat de travail au cours duquel l’incapacité de travail a débuté;
  • la preuve que l’intérimaire a bénéficié d’une période de salaire garanti (fiche de paie correspondante);
  • la preuve que l'intérimaire avait au moment du début de l’incapacité de travail au moins une ancienneté d'au moins de deux mois dans le secteur de l'intérim sur une période de quatre mois (contrats de travail et fiches de paie correspondantes ou attestation détaillée de l’entreprise de travail intérimaire);
  • une (des) attestation(s) de la mutuelle permettant au Fonds Social de calculer le montant de l’indemnité complémentaire.

Attention : le paiement de ces indemnités n’est pas automatique.

-------------------------------------------------------------

Vergoeding in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of een ongeval heb je  recht op een bijkomende vergoeding van het Sociaal Fonds bovenop de uitkeringen betaald door het ziekenfonds.

Onder 'langdurige arbeidsongeschiktheid' verstaan we 'de ongeschiktheden langer dan één maand'.

Deze vergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van de tweede maand arbeidsongeschiktheid voor een ononderbroken periode van maximum drie maanden (d.i. voor de 2de, 3de en 4de maand arbeidsongeschiktheid).

Om deze vergoeding te kunnen krijgen, moet je op het ogenblik van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid binnen een periode van vier maanden minstens 2 maanden anciënniteit in de uitzendsector hebben. 

Om de tussenkomst van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te kunnen genieten, moet je de vergoeding binnen de 12 maanden volgend op het begin van de langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen.

Je gebruikt hiervoor een specifiek aanvraagformulier.

Bij dit aanvraagformulier moet je een aantal documenten voegen :

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst(en) die overeenstem(t)(men) met de periode waarvoor je om de tussenkomst van het Sociaal Fonds verzoekt;
  • een attest van het MWB dat bewijst dat je uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gekregen hebt wegens overmacht, technische of economische werkloosheid bij de gebruiker;
  • het bewijs dat je aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet (kopies van de arbeidsovereenkomsten en loonfiches, of gedetailleerd(e) attest(en) van het uitzendbedrijf (de uitzendbedrijven).

Opgepast : deze vergoeding wordt niet automatisch betaald.